Skip to content

NEJ TIL PELS

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre et reelt dyrepoliti med styrkede beføjelser.

Planlagt 1. behandling 28-11-2023 kan ses her og forhåbentlig kan vi følge det på Folketinget Live Man kan også hente en app til mobilen og se det live i folketinget på dagen.

 

 

Forslag om dyrepoliti og udvidede beføjelser i forbindelse med grov vanrøgt

Vi ønsker, at der indføres et dyrepoliti som har de nødvendige kompetencer og beføjelser til at kunne agere effektivt i sager om vanrøgt og mishandling. Det er et krav at dyrepolitiet skal fungere som en enhed under dansk politi med faglige kompetencer inden for dyrevelfærd.

 
I sager af særlig grov karakter, skal dyrevelfærdsorganisationer som anmelder kunne stille krav om, at dyrene tilses af politi og dyrlæge inden for en tidsramme på maksimalt 24 timer.
 
Der stilles ligeledes forslag om at dyrepoliti og myndigheder får mulighed for at ransage privat ejendom, så frem der er tilstrækkelig begrundet mistanke om, at dyrene er i fare. I disse tilfælde skal retten kunne give en ransagningskendelse inden for 24 timer.
 
Yderligere skal det sikres, at vanrøgtede dyr kan modtage den hjælp og behandling, de har brug for og også aflives i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at dyrlæger og andre relevante fagpersoner skal kunne komme uhindret på privat ejendom i forbindelse med vanrøgtssager, såfremt de ledsages af politi.
 
Endvidere skal det være muligt for myndigheder at frakende erhvervsdrivende retten til at have dyr, såfremt det i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres, at den erhvervsdrivende af flere omgange, har udvist grov forsømmelse af sit ansvar over for de dyr, som denne har i sin varetægt.
I denne type sager skal billede og videodokumentation kunne stå alene, såfremt det uden tvivl kan konkluderes, at vanrøgt og mishandling er foregået gennem en længere periode.
 

I arbejdet med at udarbejde rammerne for et dyrepoliti, skal relevante dyrevelfærdsorganisationer involveres.

Dyreværnsorganisationer oplever i dag, at politi og myndigheder ikke har de nødvendige beføjelser til at kunne handle hurtigt og effektivt, i sager der omhandler vanrøgt og mishandling af særlig grov karakter.Dette lovforslag har til formål at ændre loven, så den sikrer bedre rammer for behandling af sager der omhandler eksempelvis heste, hunde, og katte.

 

Vi ønsker at der hurtigt kan sættes ind samt at de personer der udøver vanrøgt af særlig grov karakter skal kunne frakendes retten til at have dyr.

VI GJORDE DET!

Fur Free Europe lukkede den 1. marts 2023 med 1.701.892 støtteunderskrifter fra europæiske borgere.

HVAD SKER DER NU?

 

Den 14. juni 2023 afsluttede medlemsstaterne processen med at validere underskrifter. I alt 1 502 319 underskrifter viste sig at være gyldige, hvilket gjorde Fur Free Europe til det mest succesrige europæiske borgerinitiativ for dyr nogensinde! Nu skal Europa-Kommissionen gennemgå og komme med en offentlig erklæring om vores krav inden udgangen af 2023.

FØLG KAMPAGNEN OG HOLD DIG OPDATERET

 

 

Skal du med til danmarkshistoriens største march for dyrene?
Lørdag d. 31. august 2024 afholder vi for første gang nogensinde dyreFRIGØRELSESmarch, og vi planlægger, at det skal være den største march, der nogensinde er afholdt i Danmark for dyrene. Dette bliver et historisk event, som du ikke vil gå glip af og en unik mulighed for at sprede viden om de grusomheder, dyrene hver eneste dag lever og dør i.
Hvorfor marche for dyrene?
Vi lever i en verden hvor milliarder dyr hver eneste dag lider pga. mennesker. Dyr, der har fået frataget alt, som bare ønsker at leve. Dyrene skriger efter hjælp, men ingen lytter, så vi må forsøge at være deres stemme. Desto flere af os, som råber, desto højere er vores stemme, og dermed øger vi chancen for, at nogen vil lytte.
Kom med d. 31. august, når vi marcherer for total dyrefrigørelse.
Dyrefrigørelse nu!
Flere detaljer kommer tættere på datoen.

EN DEL STØRRE MODEFIRMAER AF TØJ OG TILBEHØR HAR MELDT UD, AT DE IKKE LÆNGERE VIL BRUGE PELS.

Armani, Versace, Chanel, Prada, Michael Kors med flere.

Copenhagen Fashion Week har også meldt ud, at de ikke vil bruge pels længere.

Tragisk at være vidne til.

I FØLGENDE LANDE RUNDT I VERDEN HAR MAN FORBUDT ELLER IVÆRKSAT UDFASNING AF PELSDYRAVL, OG DET BØR VI I DANMARK FØLGE EFTER. Lad os gøre Europa pelsfrit

Storbritannien 2000, Østrig 2005, Makedonien 2014, Slovenien 2016, Kroatien 2018, Belgien 2018, Norge 2018, Serbien 2019, Slovakiet 2019, Tjekkiet 2019, Bosnien-Hercegovina 2020, Holland 2021, Malta 2022, Irland 2022, Italien 2022, Frankrig 2022, Estland 2022, Letland 2022, Luxembourg 2022, Schweiz 2022, Tyskland 2022

Et Europæisk Borgerinitiativ er ikke bare en almindelig underskriftsindsamling. Det er en unik og effektiv måde, hvorpå EU-borgere kan bede EU-Kommissionen om at fremsætte nye lovforslag. 1 million gyldige underskrifter forpligter EU-Kommissionen til at behandle sagen.Vi er derfor gået sammen med over 70 organisationer om at indsamle 1 million underskrifter til det Europæiske Borgerinitiativ Fur Free Europe. Borgerinitiativet kræver et forbud mod pelsdyrproduktion i hele EU samt import fra andre landes pelsproduktion. SAMMEN ER VI STÆRKERE

1 million gyldige underskrifter forpligter EU-Kommissionen til at behandle sagen.1.330.185 har underskrevet. Lad os gå til 2.000.000

  VIL DU VÆRE DET BEKENDT FOR DAMERNE I PELS 🙁

  HJÆLP MED AT FÅ DET STOPPET SKRIV UNDER 🙂

  VI ER DYRENES STEMME OG TALERØR HJÆLP OS MED AT BLIVE HØRT

Back to top